Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

Pobierz wniosek o zobowiazanie do leczenia odwykowego >>>

Pobierz ankietę do wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego >>>

Wniosek  i ankietę należy wypełnić i złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

Adres korespondencyjny:

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Bodzanowie

ul. Bankowa 7

09-470 Bodzanów


Procedura zobowiązania leczenia uzależnienia od alkoholu:

Poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne. Jednak, zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, osoba uzależniona od alkoholu może zostać zobowiązana do leczenia przez Sąd, gdy w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje: rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.

Sądem właściwym do rozpatrywania spraw o leczenie odwykowe jest

Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny i Nieletnich ul. Piekarska 11, 09-402 Płock.

Zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje poprzez przyjęcie wniosku przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodzanowie, dla osób które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Gminy Bodzanów.

GKRPA wspiera osoby i rodziny, które chcą zgłosić problem alkoholowy i uzyskać pomoc, jak również osoby dotknięte problemem uzależnienia.

Członkowie GKRPA dyżurują raz w miesiącu udzielając porad oraz prowadząc rozmowy indywidualne motywujące do podjęcia leczenia w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 15.30-16.30.

Z wnioskiem do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodzanowie o skierowanie na leczenie odwykowe może zwrócić się m.in.:

  • rodzina,
  • Posterunek Policji w Bodzanowie,
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

Procedura:

  • Wezwanie przez GKRPA na rozmowę osoby, której dotyczy wniosek mające na celu zmotywowanie do podjęcia leczenia uzależnienia od alkoholu.
  • Zebranie materiału dowodowego  z Posterunku Policji w Bodzanowie oraz z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie.
  • W przypadku nie zgłoszenia sie wezwanej osoby na komisję lub odmowy przez osobę zgłoszoną podjęcia  leczenia, Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych kieruje wniosek  do  Sądu Rejonowego w Płocku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu.
  • Orzeczenie sądu o obowiązku poddania się leczeniu w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym zapada po przeprowadzeniu rozprawy sądowej.

Obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia.

 

Kontakt: Mirosława Żaglewska  - Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodzanowie, tel. 24/ 260-70-06 wew. 143

 

e-mail:  m.zaglewska@bodzanow.pl

   

ZAŁĄCZNIKI:

								

WNIOSEK o zobowiązanie do leczenia odwykowego

Utworzono dnia 12.05.2020, 13:28

ANKIETA - do wniosku o leczenie odwykowe

Utworzono dnia 12.05.2020, 13:28

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1