Podziękowanie

Wójt Gminy Bodzanów ,Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pragną wyrazić serdeczne podziękowanie wszystkim współtwórcom za pomoc w zorganizowaniu na terenie Gminy Bodzanów w okresie maj-czerwiec 2015r. Kampanii Społecznej “Postaw na Rodzinę” ze szczególnym uwzględnieniem naszych sponsorów Starosta Powiatu Płockiego Pan Mariusz Bieniek Pan Grzegorz Potorski Piekarnia GEDAR w Chodkowie Państwo Czytaj więcej

Pomoc żywnościowa

POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH !!! Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie uprzejmie informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2015, będzie wydawana żywność osobom najbardziej potrzebującym z terenu naszej gminy. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnienie kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o Czytaj więcej

Jubileusz Szkoły Podstawowej w Cieślach

20 czerwca Szkoła Podstawowa w Cieślach świętowała 65-lecie swojego istnienia. W uroczystościach udział wzięli m.in.: Waldemar Kuliński – Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Henryka Pszczolińska – wizytator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty (Delegatura w Płocku), Jerzy Staniszewski – Wójt Gminy Bodzanów oraz Paweł Różański – Przewodniczący Rady Gminy, wraz z Radnymi Gminy Bodzanów. W imieniu Czytaj więcej

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 15.05.2015 r. w siedzibie Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu

                                             O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Bodzanów, działając na podstawie art. 37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 518, z późn. zm.) ogłasza I- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o nr ewid. geod. Czytaj więcej