Zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy Bodzanów na XXVIII Sesję Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY  BODZANÓW  Z A P R A S Z A  na XXVIII Sesję Rady Gminy Bodzanów, która odbędzie się w dniu 28 października 2016 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7   PROJEKT PORZĄDKU OBRAD: I.       Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. II.      Przyjęcie porządku obrad. III.     Przyjęcie Czytaj więcej

Wydawanie nowych skierowań do odbioru żywności

UWAGA ZAPRASZAMY PO SKIEROWANIA osoby uprawnione do odbioru żywności         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie uprzejmie informuje iż wydawane są nowe skierowania do odbioru żywności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym –  Podprogram 2016. Skierowania wydawane są osobom spełniającym kryterium dochodowe określone ustawą, tj. Czytaj więcej

KONSULTACJE SPOŁECZNE – ANKIETA

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY BODZANÓW NA LATA 2016-2023 Rewitalizacja ma na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów, na których występują problemy w sferze społecznej, technicznej, gospodarczej lub środowiskowej. Przyczyni się to do poprawy jakości życia mieszkańców. W związku z przystąpieniem do opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bodzanów na lata 2016-2023, prosimy o wypełnienie ankiet. Czytaj więcej