Projekt pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Bodzanów”

Szanowni Mieszkańcy Stan zanieczyszczenia powietrza ma znaczący wpływ na nasze zdrowie oraz środowisko, w którym żyjemy. Emisja dużej ilości pyłów i gazów cieplarnianych do atmosfery, powstająca w trakcie spalania niskokalorycznych paliw stałych, jest częstą przyczyną schorzeń układu oddechowego, zwłaszcza u dzieci, i przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego. Dodatkowym problem są stale rosnące koszty konwencjonalnych paliw, energii Czytaj więcej