II piknik rodzinny z okazji Dnia Matki i Międzynarodowego Dnia Dziecka

28 maja 2015 r., w Pepłowie, odbył się pełen atrakcji II piknik rodzinny z okazji Dnia Matki i Międzynarodowego Dnia Dziecka, zorganizowany przez Sołectwo w Pepłowie we współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie. Podczas imprezy, po uroczystym poświęceniu placu zabaw, Wójt Gminy Bodzanów oficjalnie przekazał zabawki na rzecz sołectwa. Uczestnicy pikniku mogli Czytaj więcej

Demontaż rtęciowych opraw oświetleniowych

W nawiązaniu do wcześniej przekazanej informacji odnośnie demontażu rtęciowych (nieczynnych) opraw oświetleniowych z terenu całej Gminy Bodzanów, informujemy, że w dniach 31.05.2016 r. oraz 01-03.06.2016 r. prace demontażowe prowadzone będą w następujących miejscowościach: 31.05.2016 –  Miszewo Nowe S1-418 i S1-690 01.06.2016 –  Łętowo S1-448 , Cieśle S1-507 02-03.06.2016 – Archutówko S1-695 , Gromice S1-456 Informację Czytaj więcej

Dzień Matki

Z okazji pięknego i szczególnego dla nas wszystkich Święta, jakim jest Dzień Matki, wszystkim Mamom z całego serca życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności.  Niech każdy Wasz dzień będzie przepełniony radością i słońcem. Bądźcie  kochane, najpiękniejsze, jedyne, szczęśliwe i dumne ze swoich dzieci, wdzięcznych za miłość, opiekę, trud wychowania, serce i  za Czytaj więcej

Informacja dotycząca przerwy w dostawie wody

      W związku z planowanymi pracami w instalacji wodociągowej  Stacji Uzdatniania Wody w Reczynie informujemy, że nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 31.05.2016 r. od godz. 22.00 w następujących miejscowościach: Reczyn, Nowy Reczyn, Cieśle, Kępa Polska, Karwowo Szlacheckie, Cybulin (prawa strona w kierunku Małej Wsi), Gąsewo (za mostem w kierunku Niesłuchowa). Planowane wznowienie dostaw Czytaj więcej

Apel do mieszkańców Gminy Bodzanów

APEL DO MIESZKAŃCÓW O OSZCZĘDNE I RACJONALNE GOSPODAROWANIE WODĄ          Z uwagi na bezśnieżną zimę, długotrwały brak opadów atmosferycznych w okresie wiosennym, niskie stany wody w ujęciach na całym obszarze Gminy Bodzanów oraz znaczny wzrost zużycia wody, w celu wyeliminowania przerw w dostawie wody pitnej oraz spadków ciśnienia na sieci wodociągowej apelujemy do mieszkańców o racjonalne korzystanie Czytaj więcej

Konkurs na wybór partnera do projektu

Gmina Bodzanów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-018/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Konkurs Czytaj więcej