Bezpłatne badania mammograficzne w Bodzanowie w dniu 11.08.2015r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 sierpnia 2015r. ( wtorek ) na placu przy Gminnym Centrum Informacji w Bodzanowie, ul. Bankowa 1 odbędą się bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 – 69 lat. Bezpłatne badanie mammograficzne adresowane jest do kobiet z grupy wiekowej 50-69, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie Czytaj więcej

Informacja ARiMR

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie  pomocy w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 20 sierpnia 2015 r. do 2 września 2015 r.

Obchody Święta Policji w Płocku

W dniu 21 lipca 2015 r. Wójt gminy Bodzanów – Jerzy Staniszewski wziął udział w obchodach Święta Policji w Płocku. Tegoroczne uroczystości powiązane były także z 96 rocznicą założenia płockiej formacji. Wśród obecnych byli m.in. Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji insp. Rafał Korczak, Posłanka na Sejm RP Elżbieta Gapińska, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski oraz Starosta Czytaj więcej

SPOTKANIE PROJEKT

Szanowni Państwo W związku z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów – Kępa Polska, na odcinku o długości 6,170 km, zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców, których grunty przyległe są do przedmiotowej drogi na otwarte spotkanie konsultacyjne projektu dokumentu. Spotkanie odbędzie się w dniu 30 lipca 2015 r.(czwartek), o godzinie 17.00 Czytaj więcej

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Bodzanów, dnia 23.07.2015 r. RI.6220.1.2015 Obwieszczenie Wójt Gminy Bodzanów, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), zawiadamia, że w dniu 23.07.2015 r. wydał postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Czytaj więcej

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Nowym Miszewie

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 17.07.2015 r. w siedzibie Czytaj więcej